Privacy Policy

Bij het plaatsen van een reservering gaat u er mee akkoord dat wij voor een periode van maximaal 14 dagen de volgende gegevens van u bewaren:

Voor- en achternaam, e-mailadres, grootte van uw gezelschap en de gezondheidscheck.

Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het vastleggen van uw reservering en om eventueel voor aanvang van de kerkdienst uw reservering te verifiëren bij binnenkomst. Ook kunnen wij de gegevens gebruiken om medewerking te verlenen aan bron- en contactonderzoek. Wij zullen deze gegevens verder nooit delen met andere partijen, tenzij wij dit wettelijk verplicht zijn. Uw gegevens zijn opgeslagen in een veilige database en zijn nooit openbaar inzichtelijk.

Mocht er sprake zijn van een datalek, dan informeren wij hier alle betrokkenen over en zullen wij onmiddellijk actie ondernemen om de toegangen te ontzeggen.

Alle geregistreerde gegevens worden na 14 dagen automatisch verwijderd uit onze database. Bij het maken van een reservering gaat u er mee akkoord dat wij uw gegevens voor maximaal 14 dagen bewaren. Wanneer u uw gegevens wilt opvragen, kunt u hierover een verzoek indienen bij ons.

Cookies en externe services

Er kunnen cookies gebruikt worden om anonieme gegevens te verzamelen, zoals de webbrowser die je gebruikt. Bij het gebruik van de website gaat u hier automatisch mee akkoord. Gaat u hier niet mee akkoord, verwijder dan uw cookies en verlaat de website.