Plaats een reservering

Reserveren

Welkom bij het reserveringssysteem van de Hervormde Kerk in Daarle. Het is mogelijk om een reservering te plaatsen voor de onderstaande diensten. Klik op een dienst om een reservering te maken.

Let op: Aanmelden is niet meer nodig, tenzij u vanwege bijvoorbeeld een zwakke gezondheid graag op 1,5 meter afstand wilt zitten. Meldt u zich alleen in dat geval aan en kom op tijd naar de kerk. De commissieleden zullen u dan een voldoende ruime plek aanwijzen. Aanmelden kan steeds vanaf de donderdag voor de diensten. Zie ook onderstaande informatie.

Informatie

De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ veranderde vanaf zaterdag 25 september in een dringend advies om gepaste afstand te houden. Dit betekent dat ook in kerken de verplichting van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel vervalt.

We hebben deze versoepeling en het advies van de PKN overgenomen en toegepast, uitgewerkt door de corona commissie. Om de kerk toegankelijk te houden voor iedereen, maar het virus nog niet volledig weg is, vragen we u rekening te houden met elkaar door zich te houden aan volgende afspraken:

  • bij klachten blijft u thuis.
  • de algemene regels zoals desinfecteren bij binnenkomst, geen handen geven, hoesten in de elleboog blijven gelden.
  • aanmelden is niet meer nodig tenzij u bijv. vanwege bijv. een zwakke gezondheid graag op 1,5 meter afstand wilt zitten. Meldt u zich alleen in dat geval aan en kom op tijd naar de kerk. De commissie leden zullen u dan een voldoende ruime plek aanwijzen.
  • we vragen u voor in de kerk te gaan zitten en aan te sluiten naar achter om zoveel mogelijk verspreiding in de kerk te waarborgen. Alle banken zullen weer open zijn. Het advies is, indien mogelijk, wat zigzagsgewijs te gaan zitten. Families en gezinnen mogen uiteraard gewoon aanschuiven.
  • de commissie leden zullen dit in eerste instantie nog begeleiden
  • ventilatie is belangrijk om verspreiding te voorkomen. Er wordt rekening gehouden met de omvang van de kerk, aantal mensen en zitplaatsen, tijdsduur dienst en samenzang. Mede door de vorig jaar nieuw geplaatste ventilator is berekend dat er voldoende ventilatie capaciteit is voor 235 personen.
  • de kapstokken worden nog niet gebruikt om ophoping te voorkomen, dus neemt u uw jas alstublieft mee in de kerk.
  • de collecte blijft bij de uitgang.
  • verlaat de kerk bank voor bank, geef elkaar de ruimte. Binnenkort zal dit ook via de zijdeuren weer mogelijk zijn.

Over een aantal weken zullen we deze afspraken evalueren. Mocht er eerder aanleiding zijn tot aanpassingen, dan communiceren we dit via de website.

Het verruimen van de maatregelen stemt tot dankbaarheid.

De Kerkenraad

Stappenplan

Vanaf 25 september mogen we versoepelen.  We volgen hierin de richtlijnen van het RIVM en de PKN. Het advies blijft echter gepaste afstand te houden. Om voor iedereen de kerk veilig en toegankelijk te houden, hebben wij het onderstaande stappenplan.

Stap 0
Bij corona gerelateerde klachten blijft u thuis! U kunt zich aanmelden via reserveren.hkerk.nl voor het bijwonen van de kerkdienst in Hervormde Kerk Daarle. Dit hoeft alleen als u op 1,5 meter wilt zitten. Dit kan steeds vanaf elke donderdag tot en met het begin van de dienst.

Stap 1
Indien u kinderen naar de kinderoppas brengt, volgt u de looproute. Via de vooringang naar binnen en via de zijdeur naar buiten. Handen van u en uw kind desinfecteren bij ingang. De garderobe is niet in gebruik, neem de jassen mee. Kinderen van de kindernevendienst mogen mee naar de kerk.

Stap 2
Desinfecteer uw handen voor binnenkomst bij de desinfectie dispenser.

Stap 3
De garderobe is gesloten. Neem uw jas mee naar binnen.

Stap 4
We vragen u voor in de kerk te gaan zitten en aan te sluiten naar achter om zoveel mogelijk verspreiding in de kerk te waarborgen. Alle banken zullen weer open zijn. Het advies is, indien mogelijk, wat zigzagsgewijs te gaan zitten. Families en gezinnen mogen uiteraard gewoon aanschuiven.

Stap 5
Aan het einde van de dienst verlaten de gemeenteleden rij voor rij de kerk. Hierbij gaan de mensen op de achterste banken als eerste de kerk uit en als laatste de mensen op de voorste rijen. Let hierbij op het houden van gepaste afstand.

Stap 6
U kunt aan het einde van de dienst uw gaven geven in de 3 daarvoor bestemde collectezakken bij de uitgang van de kerk.

Fijn dat u aanwezig was. Bedankt voor uw medewerking om deze dienst in goede banen te leiden.

Kerktijden